กล่องโชว์สินค้า+กล่องอาคลิลิคใส   เราทำได้
mintor99

20 มี.ค. 2551
พบผมได้ เมื่อ ท่านต้องการทำกล่องใส
โดย พิมม์ คำว่า treenet.co.cc แล้ว ก็กดไปตามlink
........................................................................
ออกแบบ และ รับทำ ที่Cover อาตลิลิค
สำหรับเครื่องจักร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ไม่ให้ลงเครื่องจักร หรือ ป้องกันฝุ่นลงวงจร Electronics โดยการ ตัด
แผ่น อาคลิลิคใส แล้วประกอบ ครอบจอMornitor
http://www.treenet.co.cc/