สอน พูด อังกฤษทั้งในห้องเรียนและทาง Internet ไปทั่วไทยและทั่วโลก ด้วย วิธี Psycho Feedback เพิ่มความกล้า, สำเนียงอเมริกัน,คิดและพูดต่อเนื่อง, สอนทุกระดับ  084-092-0999, 02-918-9425-7
maxace

8 เม.ย. 2551
ACE in ENGLISH School of Excellence
          (SPECIALIZING IN SPEAKING)

1) http://www.ACEinENGLISH.com


ACE in ENGLISH  เปิดสอนภาษาอังกฤษทาง INTERNET สำหรับคนอยู่ไกล ทั่วประเทศและทั่วโลก

โรงเรียนตั้งอยู่ไกล้ แยก มีน บุรี  239/23 รามอินทรา 125 หน้าซื่อตรงคอนโด แขวง  &  เขตมีนบุรี  10510

เปิดสอนเรียบร้อยแล้วที่มีนบุรี และสอนภาษาอังกฤษทาง Internet ทั่วไทย และทั่วโลก

Email :     1)  ace_teacher1@yahoo.com
                 2)  aceinenglish@gmail.com

โทรจองด่วนไม่เกิน คน 6 ต่อ Group มีโอกาสพูดตลอด 2 ชั่วโมง
084-092-0999, 02-918-9425-7
                        Fax 02-918-9427
084-092-0999,  086-309-1492            


หลังจากประสบความสำเร็จมา 6 ปี เรา สอนทาง Internet และเปิดโรงเรียนที่มีนบุรีด้วย
1) ACE in ENGLISH  เปิดการสอนภาษอังกฤษทาง Internet สำหรับ คนอยู่ไกล สอน ได้ทั่วประเทศ และทั่วโลก
2 )  ACE in  ENGLISH   เปิด โรงเรียนที่ 329/23  รามอินทรา 125  ไกล้แยกมีนบุรี
                                                    หน้าซื่อตรงคอนโด  แขวง  มีนบุรี   เขตมีนบุรี 10510
    ทุกคนมีสิทธิเรียนฟรี 1  ชั่วโมง    กรุณาโทรนัดเวลาก่อนนะครับ
Do you want to be a WIZ ?call !!!!!!!!! ACE in ENGLISH!!!!!!!!!

           !*!*!*จองด่วนรับจำนวนจำกัด กรุ๊พละไม่เกิน 6 คน!*!*!*

การเรียนภาษาอังกฤษทาง Internet ก็เหมือนการเรียนสดในห้องเรียนคือใช้ระบบการประชุม แบบ Conference คือเมื่อคนหนึ่งพูด อีก8 คนได้ยินหมดเพราะระบบสามารถใช้ทำการพูด คุย สนทนา โต้เถียงได้ 24 พรอ้ม ๆ กัน
แต่เราจะใช้ สำหรับ อาจารย์ 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 6 คน เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียน
>>>เราใช้Head set ซึ่งมีไมโครโฟนและหูฟัง มี Chat board และ Web cam
การเรียนเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนทุกอย่างคือ Take Turn ผลัดกันพูด-ถาม-ตอบ หมุนเวียนไปจนครบทุกคนในกรุ๊ฟ
1) สอนการออกเสียง Sound Drill  เราสอนการออกเสียง  อย่างถุกต้อง Alphabet  th, x,
   z, v, fr, fl, bl, br,
     การออกเสียงตัวลงท้าย d, b, p, f, ve, t, x, ce, ps, bs, ts, ds, k, ks.
  >>> ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝึกเท่า ๆกันทั้ง 6 คน โดยว่าตามอาจารย์ ออกตัวไหนไม่ชัดอาจารย์ก็จะแก้ให้
                    และ เป็น   QC ให้  อย่างสมบูรณ์ ฉะนั้นคุณภาพและความไวของไมโครโฟน จึงเป็นสิ่งสำคัญ
2) Questions and Answers  เราสอนการสนทนา, ตั้งคำถาม, และตอบ แบบต่อเนื่อง3-6
          ประโยค
 >>>ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝึกตั้งคำถาม (ถูกต้องตามหลัก Grammar)เท่า ๆกันทั้ง 6 คน ถ้าถามผิดเรา
            แก้ให้ (พร้อมมีสูตรสำเร็จให้)  และ เป็น   QC ให้  อย่างสมบูรณ์ ทุกขั้นตอน
          และ เราใช้ Psycho Feed back ช่วยในการตั้งคำถาม
 >>>ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสฝึกคำตอบ แบบต่อเนื่อง3-6 ประโยค(ถูกต้องตามหลัก
        Grammar เท่า ๆกัน  ทั้ง 6 คน ถ้าตอบผิดเรา  แก้ให้ (พร้อมมีสูตรสำเร็จให้)  และ เป็น   QC ให้  
        อย่างสมบูรณ์  ทุกขั้นตอน และ เราใช้ Psycho Feed back ช่วยในตอบ
3) >>>  ขณะที่แต่ละคนถามหรือตอบทุกคนจะได้ยินหมด ตอนนี้แหละสมองส่วนลึกจะวิเคราะห็และวิจารณ์
                และ เปรียบเทียบ พร้อมกับการแข่งขันไปในตัว หลังจากนั้นก็จะเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดไว้ เป็น Feed
       back
            นี่เป็นคำอธิบายที่ว่า เรียนหลายคนดีกว่าเรียนคนเดียว ซึ่งจะ พะวง -เกร็ง - เหนื่อย
4)>>> ทุกคนมีโอกาศคิด Think>>Find the reason>>>Speak*(Psycho
           Feedback)*
.          ขณะที่ตอบคำถาม ฝึกการคิด หาเหตุผล และตอบทันทีไม่ต้องแปลไทยเป็นอังกฤษ โดยใช้
                ไซโครฟีดแบคมาช่วยเช่นกัน  ถ้าสำนวนไม่สละสลวย อาจารย์จะช่ายเสริมให้ดีขึ้นและ เป็น   QC
          ให้ อย่างสมบูรณ์  
5) >>> Comprehensionเราสอนให้เข้าใจความหมายที่แท้จริง  เมื่อคำสองคำรวมกัน หรือ กลุ่มคำ
            เมื่อรวมกันความหมายเปลี่ยนไป  ตัวอย่างเช่น drop in: drop= ทำตก, in = ใน, เมื่อ  
                  รวมกัน drop in = แวะมาหา หรือ  แวะมาเยี่ยม อย่างนี้เป็นต้น  
               แต่ละบทเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกการใช้ สำนวนภาษาอังกฤษ Slangs and Idiomsด้วย

สรุป ตามหลัก IN PUT = OUT PUT ฉะนั้นสิ่งที่เราสอนทั้งหมดแต่ละบทเรียนจึงเป็นข้อมูลหรือ
IN PUT>>>   เมื่อเรียนพูดตามขั้นตอนก็จะสามารถพูดได้ถูกต้องและมั่นใจ (นั่นคือ OUT PUT)


D:\ED4027597.jpg