ต้องการครูสอนภาษาญี่ปุ่น
tataliu

16 พ.ค. 2551
ต้องการครูสอนภาษาญี่ปุ่น ให้กับเด็กชาย อายุ 10 ปี ให้มาสอนที่บ้าน ใกล้สี่แยก
สะพานควาย  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 ชม สนใจติดต่อคุณหลิว 081-645-3597
02-618-2432