เครื่อง CNC
ghousetraining

9 มิ.ย. 2551
เครื่อง CNC
เครื่อง CNC แกะพระ จตุคาม งาน 2D/3D
เครื่อง CNC แกะป้ายชื่อ
เครื่อง CNC ออกแบบชิ้นงานโดยโปรแกรม Artcam
เครื่องแกะป้ายชื่อ แกะอะคิลิค ไม้ แจะ ขุด สะกิดผิว ลายเส้น งาน 2D/3D
จำหน่ายเครื่องแกะป้ายชื่อ  โล่รางวัล
สามารถแกะงาน 2D/3D ได้
ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถอบรมได้
พร้อมหนังสือคู่มือ โปรแกรม Artcam Pro ฉบับภาษาไทย จำนวน 3 เล่ม (พิมพ์สี)-
สำหรับทำงานออกแบบ 2D/3D  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก
พร้อมของแถมอื่นๆ อีกมากมาย
สนใจติดต่อ:
Email: elechelpservice@hotmail.com
http://www.ghousetraining.com
msn: elechelpservice@hotmail.com
tel: 0856698171

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ลงประกาศ\CNC_NEW1.jpg