รถคุณใช้แก็สหรือเปล่า
cherry

9 มิ.ย. 2551
สเปรย์สำหรับตรวจสอบรอยรั่วแก็สและแอร์ ไม่มีปฏิกิริยาทางเคมี มีลักษณะเป็นโฟม นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-5393565 หรือ 086-3225339

w w w.sol-hitech.com