ถ้าคุณหรือใครในครอบครัว มีปัญหาเรื่องเท้า โปรดอ่านนะครับ...
blocked

30 มิ.ย. 2551
บาลานซ์ ฟุต
คือแผ่นรองเท้าที่ผู้เชี่ยวชาญออกแบบตัดเฉพาะของแต่ละบุคคล ( ทำมือ )
บาลานซ์ ฟุต
- ช่วยแก้ปัญหาเท้าที่เปลี่ยนแปลง... ทำให้การกระจายนำ้หนักตัวมาสมดุล
- ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเท้า ที่ไม่สามารถเดินได้อย่างปรกติ
- ช่วยจับข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ด้วยการประดิษฐ์โดยวิธีใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสรีระ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
บาลานซ์ ฟุต
ใช้วัสดุนำเข้าจากประเทศเกาหลี เลือกสรรอย่างดี และไม่มีผลกระทบหรือปฏิกริยา
เชิงลบกับร่างกายของมนุษย์ วัสดุที่ใช้เป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้ทำขาเทียมของมนุษย์
บาลานซ์ ฟุต
เราใช้เทคโนโลยีที่ลำ้ยุค ( สแกนเท้าด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสามมิติ )
ในการตรวจหาความผิดปกติของเท้าเบื้องต้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาของเท้า
แล้วนำข้อมูลทั้งหมดไปจัดทำแม่พิมพ์ POP (เผือกอ่อน) ทำให้ได้รูปเท้าที่ละเอียด
ตามลักษณะเฉพาะบุคคล แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ ตามลักษณะที่ผิดปกติ
และสร้าง บาลานซ์ ฟุต ขึ้นมา โดยทำหน้าที่ปรับสมดุลย์ของเท้าให้เข้าที่
และตวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลี
ทีมงานของเราประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลรามา ทุกวันพฤหัสบดี
หน้าห้องหมอ ห้องที่ เก้าครับ โทรปรึกษาเราได้ ที่
081-3336633 คุณ รัชนี / 081-3112663 มิสเตอร์คิม
ชาวต่างประเทศ ( บอกดูจากเวป....ราคาพิเศษ )
หรือ อีเมล์มาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ milin_kai@yahoo.co.th