18K GOLD ITALY NECKLACE (สร้อยทองอิตาลี 18K สีขาว)
Holy

10 ก.ค. 2551
18K GOLD ITALY NECKLACE (สร้อยทองอิตาลี 18K สีขาว)

18K GOLD ITALY NECKLACE
Code : NEC15008
Material Type : 18K Gold
Approx. Length : 16 inch
Approx. Width : 1.4 mm.
Approx. Weight : 3.90 g.
Metal stamp : 750 ITALY, 750

สร้อยทองอิตาลี 18K สีขาว
รหัสสินค้า : NEC15008
ประเภทโลหะ : ทองคำ 18K
ความยาวประมาณ : 16 นิ้ว
ความกว้าวประมาณ : 1.4 มิลลิเมตร
น้ำหนักประมาณ : 3.90 กรัม
สลักอักษร : 750 ITALY, 750