จำหน่าย ไคโตซาน โทร 0819892588
อินทรี
28 ก.ย. 2549
จำหน่ายปุ๋ย ไคโตซาน CHITOSAN   ชนิดน้ำเข้มข้น
พืช    เหมาะสำหรับ ป้องกันโรคและแมลง
       รวมทั้งกระตุ้นการงอกขอกราก เช่น กล้วยไม้
       อีกทั้งสามารถ เคลือบผิวผลผลิตทางเกษตรอื่น
สัตว์  เหมาะสำหรับ เคลือบเม็ด ให้ละลายช้า สุขภาพสัตว์แข็งแรง น้ำสะอาด
เครื่องสำอาง เป็นส่วนผสม ของ สบู่ เครื่องสำอาง ครีมกันแดด
เพื่อ ป้องกันผิว ให้ชุมชื้น

จำหน่ายทั้งปลีก และส่ง
ติดต่อ อินทรีเพิ่มผล
โทร    01 9892588