รับออกแบบ เขียนแบบ
123456789
5 ส.ค. 2551
รับออกแบบ เขียนแบบ ให้คำปรึกษา ตรวจงานงวดงานก่อสร้าง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ออกแบบก่อสร้างตกแต่งภายใน โดยโปรแกรม 3 มิติ
เขียนแบบยืนขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ให้คำปรึกษาในการออกแบบ ปรับปรุงต่อเติม ( ส่งคำถามมาที่ bcodesign@hotmail.com  )
ตรวจงวดงานก่อสร้าง ตรวจงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบหรือสัญญาก่อสร้าง ตามหลังวิชาการ ตรงกับงวดงานก่อสร้าง
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
D:\pr\ส่งเมล\c0015.jpg