งานผ่านเน็ตรายได้5000-20000
kkai

11 ส.ค. 2551
เพ็ญจันทร์  085-8812456
http://www.wgr-plus.com/?r=kkt


จุดเด่นของของธุรกิจและสินค้า
       1. กฎหมายบังคับซื้อ
       2. ไม่ต้องอธิบายหรือสาธิตสินค้า
       3. ใช้สินค้าอื่นทดแทนไม่ได้
       4. สินค้าจำเป็นต้องซื้อแต่ไม่อยากใช้บริการ
       5. ไม่จมเงินกับค่าสินค้า ลงทุนต่ำ
       6. ไม่มีอัตราเสี่ยง
       7. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน
       8. เป็นเสมือนธุรกิจแฟรนไชส์ขยายงานได้ทั่วประเทศ
       9. ไม่มียอดขายมาบังคับ
       10. มีรายได้จากยอดซื้อของกลุ่ม
       11. ทุกคนทำงานเป็นทีม
       12. จ่ายผลตอบแทนไม่จำกัดแนวกว้าง-ลึก
       13. ไม่ต้องรักษายอดรายเดือน