รับปรึกษาวีซ่าและหนังสืออนุญาตทำงาน ฟรี
tataliu

13 ก.ย. 2551
รับปรึกษาวีซ่าทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ฟรี
รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว  ธุรกิจ  เรียน แต่งงาน วีซ่าเกษียรอายุ วีซ่าอยู่กับครอบครัว หนังสือเดินทางหมดอายุ ส่งกลับ อยู่เกิน  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับทำหนังสืออนุญาตทำงานให้กับคนต่างชาติ
รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนแปลง ปิดงบ จดเลิก อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับปรึกษาการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
รับจดลิขสิทธิต่าง ๆ  รับจดสิทธิบัตรต่าง ๆ
สนใจติดต่อคุณหลิว  081-645-3597 02-279-6017  02-270-1436