ใครต้องการชื้อ อินเวอร์เตอร์รุ่น 3G3JV 1.5KW
koyzaza

17 ต.ค. 2551
ขาย อุปกรณ์ อินเวอเตอร์ออมรอนรุ่น3G3JV 1.5KW
สิ้นค้าชื้อมาเดือน11 2549 ไม่เคยนำมาใช้งาน
สักครั้งเดียว เสนอขายที่ราคา 7500 บาท ติดต่อโดยตรงที่
นางสาว วาสนา เบอร์โทร 0839602474 ตลอด24ชั่วโมง