ขายเพราะกลัวชำรุด
boyy

22 พ.ย. 2551
ล้อเกวียนขนาดใหญ่ 2 วง วางตากแดดตากลมอยู่ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมครับขาย5,000 บาท