ติวฟรี 1 ครั้งก่อนตัดสินใจ    รับติว “วิชาการบัญชี “ ส่วนตัว/เป็นกลุ่ม  ราคาเป็นกันเอง
fondome

19 ธ.ค. 2551
รับติว “วิชาการบัญชี “ ส่วนตัว/เป็นกลุ่ม  เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน(ระดับปริญญาตรี)  ผู้สนใจทั่วไป  หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรในวิชาการบัญชี
- มีสื่อการสอนที่ดี  เข้าใจง่าย  มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบ อธิบายอย่างละเอียด
- “ติวฟรี”  ให้ก่อน  1  ครั้ง  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
- ปูพื้นฐานให้ทั้งหมด  เน้นความเข้าใจเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้
- ราคาเป็นกันเอง  สามารถรวมกลุ่มมาติวได้(ไม่เกิน  3 คนต่อคอร์ส)
-    สถานที่ติวแล้วแต่จะตกลงกัน
-    สามารถเริ่มติวได้ทันที
สนใจติดต่อสอบถามได้  Tutor Korn  : 089-5934992  
ประวัติผู้สอน :
- ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
- ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ประจำสถานบันติวหน้ารามคำแหง
รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี  

korn-dome@hotmail.com

ติวเตอร์กร