รับปรึกษาวีซ่าทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ ฟรี
tataliu

19 ธ.ค. 2551
รับปรึกษาวีซ่า ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศฟรี
วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าธุรกิจ วีซ่าทำงาน แต่งงาน อยู่กับครอบครัว เรียน
วีซ่าอยู่เกิน และหนังสือเดินทางขาดอายุ หาย และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
รับทำหนังสืออนุญาตทำงาน
รับแปล ภาษาไทย จีน อังกฤษ
ทำจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า  จดเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับจัดเรียนภาษาจีน ภาคฤดูร้อนที่ประเทศจีน
รับจัดเรียนภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อนที่ประเทศอินเดีย
สนใจติดต่อคุณหลิว  081-645-3597  02-270-1436  02-279-6017