Stopfatclub  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ นวัตกรรมใหม่ แห่งการดูแล สุขภาพผิว ทั้งรูปร่าง  และ ผิวพรรณ อย่างเป็นธรรมชาติ โดยธรรมชาติ  ที่มีชื่อว่า เอปูเซ่
stopfatclub

7 ม.ค. 2552
Stopfatclub  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ นวัตกรรมใหม่ แห่งการดูแล สุขภาพผิว ทั้งรูปร่าง  และ ผิวพรรณ อย่างเป็นธรรมชาติ โดยธรรมชาติ  ที่มีชื่อว่า เอปูเซ่  

APUSE ('EPOUS'EE)

เอปูเซ่ เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง เจ้าสาว ภาพของหญิงสาวแสนสวยที่อยู่ในชุดเจ้าสาวขาวบริสุทธิ์ ดุจเ้จ้าหญิงในเทพนิยายนั้น เป็นความใฝ่ฝันและความปราถนาอันสูงสุดของผู้หญิงทุกคน APUSE จึงมอบความเป็นเจ้าสาวให้กับคุณในทุกๆวันของชีวิต  เพราะคุณคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา  ภายใต้สโลแกนบริษัทของเราคือ "We will reach to success together"หรือ" เราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกัน"