รับปรึกษาวีซ่า หนังสืออนุญาตทำงาน ฟรี
tataliu

12 ก.พ. 2552
รับปรึกษาวีซ่า  ธุรกิจ  ท่องเที่ยว  อยู่กับครอบครัว แต่งงาน การศึกษา
วีซ่าอยู่เกิน   ต่อวีซ่าหนึ่งปี ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ
รับทำหนังสืออนุญาตทำงาน
รับจดทะเบียนบริษัท  เปลี่ยนแปลง  รับทำบัญชี
รับแปลเอกสาร ไทย  จีน  อังกฤษ
ติดต่อ  คุณหลิว  081-645-3597  02-270-1436  02-279-6017