ขายกีต้าร์ US.Fender และ Japan Fender
อ๋อง
2 ต.ค. 2549
Us. Fender 1 ตัวราคา 35,000 บาท
Japan Fender  2 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท

สนใจติดต่อ อ๋อง เบอร์ 0-84105-1414, 085999-1009