ขอเชิญ เข้าร่วมประกวด สร้าง ตกแต่ง โฮมเพจ ให้มีความสวยงาม ชิงรางวัล 1 3,000 บาท
kk
16 มี.ค. 2549
ขอเชิญ เข้าร่วมประกวด สร้าง ตกแต่ง โฮมเพจ ให้มีความสวยงาม ชิงรางวัล 1 3,000 บาท

ชนะเลิศ 5,000 บาท มี ๑ รางวัล
รางวัลที่ 2 3,000 บาท มี ๑ รางวัล
รางวัลที่ 3 2,000 บาท มี ๑ รางวัล
รางวัล ชมเชย 1,000 บาท มี ๓ รางวัล

1. ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภายใน
วันที่ 13 - 31 มีนาคม 2549
2. ผู้สมัครสามารถปรับแต่งหน้าตาของ web site ในรูปแบบใดก็ได้ ไม่จำกัด ขึ้นอยู่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล
3. คณะกรรมการจะทำการตัดสินและคัดเลือกผู้ผ่านการประกวดรอบแรกจำนวน 20 ท่าน ในวันที่ 7 เมษายน 2549 และประกาศผลในวันที่ 10 เมษายน 2549 ผ่านทางหน้าเว็บไซท์
4. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 สามารถปรับแต่ง web site เพิ่มเติมได้ และจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณของบริษัทฯ ในเดือนเมษายน 2549
5. คณะกรรมการจะทำการตัดสินและคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ท่าน และประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขันภายในงานประกาศเกียรติคุณ


เชิญลงทะเบียนแข่งขันได้ที่ WWW.SUPERSAVE PLAZA.COM

สอบถามรายละเอียด โทร 06-3147789
email:kamontadsritanda@yahoo.com