ขายสุนัขอิงลิชคอกเกอร์ อายุ 4 เดือน 2500 บาท
คุณแอน
3 ต.ค. 2549
ขายสุนัขอิงลิชคอกเกอร์ อายุ 4 เดือน 2500 บาท ตัวผู้ 2 ตัวเหมาะที่จะไปทำ พ่อพันธุ์ และตัวเมีย 1 ตัว ราคา 1000 บาท ติดต่อ คุณแอน 08-4047-1670