Art Design รับออกแบบตกแต่งภายใน build-in ในราคาผู้รับเหมา
951623

2 พ.ค. 2552
Art Design

รับออกแบบตกแต่งภายใน  Build-in  และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
ยินดีรับงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น  บ้าน  คอนโด  อพาร์ทเมนท์  ร้านกาแฟ  ร้านอาหาร  ฯลฯ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ จนกว่าท่านจะพอใจ ในผลงาน และงบประมาณ
สามารถกำหนดงบประมาณของท่านได้ ในราคาผู้รับเหมา
สนใจ ติดต่อขอดูผลงาน และปรึกษาก่อนได้

E-mail : artdesign_decor@hotmail.com
Tel. : 086-8875985 (K.Art)