ทำการตลาดอย่างไรจึงเพิ่มยอดขาย และผลกำไรทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเช่นนี้
ake3333

11 พ.ค. 2552
ทำการตลาดอย่างไรจึงเพิ่มยอดขาย และผลกำไรทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเช่นนี้

สื่อโฆษณาออนไลน์ ช่วยคุณได้อย่างไร
- ประหยัดค่าใช้จ่าย
- เข้าถึงลูกค้าง่าย
- ได้รับผลตอบรับที่ชัดเจน

หากท่านต้องการ ให้ธุรกิจของท่านโตแบบก้าวกระโดด
ดูข้อมูลได้ที่
http://advancedinfomedia.com/promotion/
Advanced Info Media.co.,ltd.
522/222, 4th Floor, Speedway Building
Soi Subthani, Asoke-Dindaeng Road
Dindaeng Bangkok 10400
thitima@advancedinfomedia.com

Tel: 02-6418400, 02-6418871-73 ต่อ 104
Mobile: 086-3447815, 089-6363975
Fax: 02-6418822