รับแปลเอกสารอังกฤษ-ไทย-อังกฤษหน้าละ70-150บาท
shacha

19 มิ.ย. 2552
แปลเอกสารภาษาอังกฤษรับงานทางอีเมล์ ส่งงานทางอีเมล์ โอนเงินเข้าบัญชี
แปลอังกฤษ-ไทยหน้าละ70 บาท
แปลไทย-อังกฤษหน้าละ150 บาท
สนใจติดต่อ 08-4551-8732 , e-mail: siri.pat.1@hotmail.com , chamkrachang@gmail.com