จำหน่าย เครื่องพิมพ์ Indoor-Outdoor มือ 1-2 ราคาไม่แพง
poommi

23 ก.ค. 2552
จำหน่าย เครื่องพิมพ์ Indoor-Outdoor มือ 1-2 ราคาไม่แพง

จำหน่าย เครื่องพิมพ์ Indoor-Outdoor มือ 1-2 ราคาไม่แพง

นำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์ Indoor-Outdoor
เครื่องพิมพ์ ไวนิล สติกเกอร์ ฟิลม์ตู้ไฟ งานภายในภายนอก

Indoor ราคาเริ่มที่  80,000 บาท
Outdoor มือ 2 ราคาเรื่มตั้นที่  2xx,xxx บาท
Outdoor มือ 1 (หัว konica-Seiko ) ราคาเริ่มตั้นที่  5xx,xxx บาท

**จำหน่าย อะไหล่เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์ วัสดุในการพิมพ์ ราคาไม่แพง**

โทรสอบถามได้ที่ 083-306-3958