รับปรึกษาวีซ่า หนังสืออนุญาตทำงาน ฟรี
tataliu

9 ก.ย. 2552
รับปรึกษาวีซ่า ฟรี  ธุรกิจ ท่องเที่ยว non-b  non-o  non-ed   อื่นๆ
วีซ่าเกษียร  อยู่ชั่วคราว มีถิ่นที่อยู่ การศึกษา แต่งงาน ต่อวีซ่าหนึ่งปี
รับทำหนังสืออนุญาตทำงาน
รับแปลเอกสาร ไทย จีน อังกฤษ รับรองจากหน่วยงาน
รับจดทะเบียนบริษัท จดเปลี่ยนแปลง จดเลิก อื่น ๆ
รับทำบัญชี อื่น ๆ
ติดต่อ คุณหลิว  081-645-3597  02-270-1436
Email :  vira_pon@hotmail.com