ทัวร์ นครวัด-นครธม เขมร เที่ยวสนุกกับหมวก! มหัศจรรย์
leek

3 ต.ค. 2552
ทัวร์ นครวัด-นครธม เขมร เที่ยวสนุกกับหมวก! มหัศจรรย์

                     ไปข้ามพรหมแดนไทย-เขมร ที่ อ.อรัญฯ เข้าด่านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ ถนนลาดยางและเป็นลูกรังบางช่วง ระยะทาง 150 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.ถึง จ.เสียมเรียบ นำท่านเข้าที่พักทำภาระกิจ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบจากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ยาว 160 ก.ม.กว้าง 35 ก.ม. ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมร หมู่บ้านแพประมงชาวทะเลสาบ มีรายได้จากขายปลาในทะเลสาบเป็นอันดับ ที่ 2 ของประเทศ และชมทิวทัศน์สวยใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า เข้าที่พักโรงแรม รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมระบำที่เป็นศิลปะชาวเขมรแท้ๆ ท่องราตรียามค่ำคืนอันตื่นตาตื่นใจ วันที่ 2 ปราสาทสีชมพู-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-นครธม  นำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาว "ป้อมที่สวยงาม" เป็นปราสาทที่นำหินมาจากภูเขา พนมบุเรน (ภูเขาลิ้นจี่) เป็นหินทรายสีชมพู ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นปราสาทที่สวยงามที่สุดแกะสลักภาพเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ในโบราณว่ากันว่ามีสตรีดูแลรักษาปราสาทอยู่ประจำประมาณ 200 คน จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (BANTEAY SAMREI) เทวสถานไวษณนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย ชมเสาประดับผนังที่มีการแกะสลักลายเทพพนม และนำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก   แล้วนำชม ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาแก้ว นำท่านชม นครธม  ชม สะพานนาคราช นำท่านชม  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด รับประทานอาหารเย็นพร้อมรับชมระบำขับฟ้อนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณของชาวเขมรแท้ๆ ท่องราตรียามค่ำคืนชมวิถีชีวิตสาวชาวเวียดนามในยามราตรีหลังอาหารนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดทะไม เป็นสถานที่เก็บกระดูกคนตายในสมัยสงคราม ปี ศ.75-79  มีคนตายประมาณ 3,000,000 คน จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดซาจ๊ะ ไปชมเขื่อนบารายซึ่งใช้แรงงานมนุษย์ขุดถึง 5 ปีจึงเสร็จและใหญ่ที่สุดและชม หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา  เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต 14.00 น.ถึงปอยเปต ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา-ไทยแวะช้อปปิ้งซื้อสินค้าราคาถูกที่ตลาดโรงเกลือและเที่ยวชมคาสิโนตามอัธยาศัย/ออกเดินทางกลับบ้านด้วยความประทับใจโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านครับ

* แจกหมวก พลังมหัศจรรย์ให้ทุกท่าน สวมใส่แล้ว มีพลังมากทันที สนุกจริงๆ เชิญพิสูจน์ได้ที่นี่ ครับ!  

** รู้จริง-ซื่อตรง-สะดวก-ปลอดภัย-ประหยัด-สุขกายสบายใจ-ทั้งบริการและราคา ค่ะ ! **

สอบถามได้ที่…
แลนด์ท่องเที่ยว ดีเสมอกรุ๊ป แม่สาย  16/3 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร.. 085-7122575, 053-733032 (คุณ เล็ก) e-mail: d.s.tour@hotmail.com

เส้นทางแลนด์ค่ะ..
เชียงราย..  ดอยตุง-ดอยแม่สอง-ล่องเรือสามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-วัดร่องขุ่น-ภูชี้ฟ้า-พระขี้ม้า    
                บิณฑบาตร-คนขี่ช้างที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร-อ.ปาย แม่ฮองสอน- เชียงใหม่ ฯลฯ
ต่างประเทศ..เชียงตุง-เมืองลา–หลวงพระบาง-สิบสองปันนา-เขมร-เวียดนาม-ปักกิ่ง-ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น-คุนหมิง-ฯลฯ