ทัวร์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก  เที่ยวสนุกกับหมวก ! มหัศจรรย์
leek

3 ต.ค. 2552
ทัวร์ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก  เที่ยวสนุกกับหมวก ! มหัศจรรย์

             ออกเดินทางจากเชียงของ (ท่าเรือบั๊ก) ข้ามฝั่งโขงไปลาว แขวงบ่อแก้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว  แล้วขึ้นรถไปลงเรือ เดินทางโดยเรือสำราญเช่าเหมาลำ จากท่าเรือเมืองห้วยทราย ผ่านด่านตรวจ เมืองปากทา และปากแบ่ง รับประทานอาหารเช้า บนเรือสำราญ พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติยามเช้าและความงดงามของลำน้ำโขงในท่ามกลางหุบเขาและป่าไม้ และ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของ ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า ได้ชัดเจน  17.30 น. ถึงเมืองหลวงพระบาง / เดินชมตลาดมืด /ท่องราตรียามค่ำคืนเมืองหลวงพระบาง/เช้าเชิญท่านร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน  200 รูป นำท่านเที่ยวชมตลาดเช้าโพสี  ชมวีถีชีวิตชาวหลวงพระบางยามเช้า/เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงโบราณของเจ้ามหาชีวิตในอดีตมนัสการพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์สวยสดงดงามมาก  วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากในหลวงพระบาง วัดวิชุนราช เป็นวัดสำคัญที่มีประวัติอันยาวนานเกี่ยวกับเจ้ามหาชีวิต  และพระแก้วมรกต ฯลฯ ชม วัดแสน วัดดารา วัดม้ง วัดพระบาทใต้ วัดธาตุหลวง ฯลฯ ไปชมน้ำตกกวางชี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก  กลับมาเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้าในหมู่บ้านผานมที่ทำอาชีพทอผ้าที่มีชื่อในหลวงพระบางและแวะชมบ้านตีเงินโบราณ  และเดินเท้าขึ้นพระธาตุพูสี ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ในตัวเมือง หลวงพระบางสวยงามที่สุดในยามเย็นอยู่ใจกลางเมือง เชิญท่านเข้ารวมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามแบบโบราณประเพณีของชาวหลวงพระบางชมการแสดง ต่าง ๆ พร้อมกับรับประทานอาหารเย็นกับบรรยากาศอันแสนอบอุ่น /ออกเดินทางไปปากแบ่ง แวะชมบ้านช่างไห ชาวบ้านต่างมีอาชีพ ทอผ้า และ ต้มเหล้า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชมผาแอ่น แวะถ้ำติ่งเป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปนับพันองค์ มีความงดงามตามธรรมชาติ ชมภาพเขียนโบราณ ที่หน้าผา รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ 18.00 น. ถึงเมืองปากแบ่ง แขวงเมืองอุดมไช/ชมวิถีวีชิตชาวลาวเผ่าต่าง ๆ ในตลาดเช้าเมืองปากแบ่งลงเรือออกเดินทาง / รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 14.00 น.ถึงห้วยทราย – เชียงของ / ออกเดินทางกลับบ้านด้วยความประทับใจโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านครับ

*** มีโปรแกรม ไปเรือ-กลับเครื่อง / ไปเรือ-กลับรถ ทุ่งไหหิน-วังเวียง-เขี่อนน้ำงึม-เวียงจันทร์ ออกที่ จ.หนองคาย***

* แจกหมวก พลังมหัศจรรย์ให้ทุกท่าน สวมใส่แล้ว มีพลังมากทันที สนุกจริงๆ เชิญพิสูจน์ได้ที่นี่ ครับ!  

* รู้จริง-ซื่อตรง-สะดวก-ปลอดภัย-ประหยัด-สุขกายสบายใจ-ทั้งบริการและราคา ค่ะ !

สอบถามได้ที่…
แลนด์ท่องเที่ยว ดีเสมอกรุ๊ป แม่สาย  16/3 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร.. 085-7122575, 053-733032 (คุณ เล็ก) e-mail: d.s.tour@hotmail.com

เส้นทางแลนด์ค่ะ..
เชียงราย..  ดอยตุง-ดอยแม่สอง-ล่องเรือสามเหลี่ยมทองคำ-เชียงแสน-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-วัดร่องขุ่น-ภูชี้ฟ้า-พระขี้ม้าบิณฑบาตร-คนขี่ช้างที่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร-อ.ปาย แม่ฮองสอน- เชียงใหม่ ฯลฯ
ต่างประเทศ..เชียงตุง-เมืองลา–หลวงพระบาง-สิบสองปันนา-เขมร-เวียดนาม-ปักกิ่ง-ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น-คุนหมิง-ฯลฯ