ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
สิทธิธรรม    09-1075251
9 ต.ค. 2549
บริษัท เซ็นเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Center Tech Engineering Co.,Ltd.
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
     -  Capacitor Bank ,
     -  Variable Speed Drive ( VSD )  
     -  Uninterruptable Power Supply  ( UPS )
     -  Lighting Saving
     -  Transformer

บริษัท เซ็นเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
649/33 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : 0-2731-5512    Fax : 0-2731-5513
cte_999@*.com
สุวิทย์        03-7829060
สิทธิธรรม    09-1075251