โปรแกรมการบริหารระบบซ่อมบำรุง จัดซื้อ สโตร์ 990 บาท
วิศวะ
10 ต.ค. 2549

SIMMPROmaintenance management software โปรแกรมการบริหารระบบบำรุงรักษา เครื่องจักร ประกอบไปด้วย

ระบบฐานข้อมูลเครื่องจักร ประวัติการซ่อม ประวัติการ Preventive Maintenance

ระบบบริหารการสั่งซ่อม ประกอบไปด้วย ระบบใบแจ้งซ่อม ใบสั่งซ่อม การจ่ายงานและติดตามงาน การบันทึกผลการซ่อม

ระบบบริหารพัสดุอะไหล่ การรับ-จ่าย มูลค่าและจำนวนพัสดุอะไหล่คงคลัง พร้อมระบบเตือนอัตโนมัติ เมื่อถึงระดับ Min Stock พร้อมออกรายงานได้ทันที

ระบบบริหารงานจัดซื้อ ประกอบด้วย ระบบการติดตามงานการสั่งซื้อ ประวัติผู้ขาย ประวัติพัสดุอะไหล่ของแต่ละผู้ขาย

ระบบรายงาน กว่า 100 รูปแบบรายงานที่โปรแกรมได้จัดเตรียมใว้ทั้งหมดนี้เพียง 990 บาท(สำหรับStand alone) ไม่จำกัดระยะเวลาการใช้ พร้อม Upgate โปรแกรมได้ฟรี และการ Support ในรูปแบบต่างๆ สนใจ คลิกดูรายละเอียดที่นี่ www.plantengineering*.com