Work and Study in Australia โครงการเรียนและทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย
JSR Education

1 มิ.ย. 2553
Work and Study in Australia โครงการเรียนและทำงานแบบได้รับค่าตอบแทนที่ประเทศออสเตรเลีย

              ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา
ทั่วโลกในการเลือกศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการ เป็นประเทศที่อยู่ไม่ห่างจากประเทศไทยมากนัก มีบรรยากาศที่เหมาะ
กับการเรียน อีกทั้งมาตรฐานทางการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั่วโลก ซึ่งติดอันดับ ในกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานสูงสุดในโลก ด้วยค่าครองชีพ
ที่ไม่สูงมากนัก
 
              โครงการนี้เหมาะสำหรับน้องๆที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
โดยการใช้ชิวิตอยู่ท่ามกลางเจ้าของภาษา และการสนทนาของเจ้าของภาษา
ในทุกวันกับการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย น้องๆมีโอกาสได้ใช้และพัฒนาภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน

              น้องๆสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียได้ตั้งแต่
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเลือกเรียนภาษาได้หลากหลายเมืองที่สนใจ
ไม่ว่าจะเป็น Sydney, Brisbane, Cairns, Perth กับโรงเรียน
สอนภาษาที่ได้มาตรฐานสูง และได้รับรองคุณภาพจาก NEAS บางโรงเรียน
พร้อมจัดหางาน PART TIME (เป็นเฉพาะบางโรงเรียน) ให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมเรียนกับสถาบันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

              นักเรียนสามารถเข้าเรียนหลักสูตรเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตลอดปี
ระยะเวลาการเรียนของหลักสูตรปกติโดยทั่วไปแล้ว มีตั้งแต่ 4 ถึง 48 สัปดาห์
และเปิดสอนสำหรับทุกระดับความสามารถในการใช้ภาษาตั้งแต่ระดับเริ่มเรียน
จนถึงระดับสูง หลักสูตรภาษาอังกฤษประกอบด้วยการเรียน อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 20-25 ชั่วโมง และเวลาที่เหลือเป็นเวลาสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
              โดยจะมีครูดูแลหลักสูตรต่าง ๆ เหล่านี้ โดยในบางโรงเรียนสอน
ภาษาจะจัดคอรส์การสอนในระดับใบประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร
ในบางสาขาให้แก่นักเรียนด้วยเช่นกัน

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งประเภทออกเป็นดังนี้ คือ

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
–  หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการพูดและ
    การฟังเหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาระดับภาษาอังกฤษของ
    ตนเอง และเป็นคอรส์พื้นฐานสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเข้าเรียนในคอรส์
    เฉพาะทางหรือเป็นการปูพื้นฐานไปเรียนระดับใบประกาศนียบัตร
    อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาตรี และปริญญาโท

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ
–  หลักสูตรนี้จะเตรียมตัวให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับ
    มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา หรือการฝึกอบรมสายอาชีพที่สอนเป็น
    ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
–  หลักสูตรนี้เน้นเรื่องภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติสำหรับหลักสูตรเข้มเฉพาะ
   เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ การบิน หรือการท่องเที่ยว

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยม
–  หลักสูตรนี้จะพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในโรงเรียน
   ระดับมัธยมศึกษาของประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสอบ
–  หลักสูตรนี้จะเตรียมตัวนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบวัดความสามารถ
   ในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการทดสอบภาษาอังกฤษระบบนานาชาติ
   (IELTS)  การทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TOEFL)
   และประกาศนียบัตรเคมบริดจ์ (Cambridge Certificates)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.  สำเนา passport
2.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
3.  Transcript  ภาษาอังกฤษ
4.  ผล IELTS, TOEFL ( ถ้ามี )

ขั้นตอนการสมัคร
1.  จ่ายค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 5,000 บาท
2.  สอบข้อสอบประเมินระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน
3.  กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
4.  รอ Letter of Offer และใบแจ้งหนี้จากทางโรงเรียน
5.  รอ Confirmation of Enrolment ( COE )
    เมื่อน้องชำระค่าเรียนเต็มจำนวนแล้วเพี่อใช้ในการขอวีซ่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  JSR Education
โทรศัพท์  029736879  0863255291  0863007744
Email: info@jsreducation.com
MSN: jsreducation9@hotmail.com
Skype: jsreducation
http://www.jsreducation.com
C:\fakepath\

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 500 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 0 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *