= Work and Study in Canada = โครงการเรียนและทำงานที่ประเทศแคนาดา
JSR Education

4 มิ.ย. 2553
Work and Study in Canada โครงการเรียนและทำงานแบบได้รับค่าตอบแทนที่ประเทศแคนาดา


         เปิดโอกาสให้น้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวตะวันตก
พร้อมกับเรียนและพัฒนาความรู้ภายในห้องเรียน เพื่อนำมาผสมผสานกับการปฏิบัติ
งานให้บรรลุผลสูงสุด รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถาบัน
ภาษาที่มีคุณภาพตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยสามารถเลือกเรียนได้ 3 เมือง คือ
Vancouver, Toronto และ Montreal

         น้องๆ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรฝึกงานแบบได้
รับค่าตอบแทนในเวลาเดียวกันได้ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่มากกว่า
การเรียนในห้องเรียนและยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกด้วย

         หลักสูตรของทางสถาบันเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาจาก
ห้องเรียนไปใช้ในการทำงานจริง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานในอนาคต
เป็นอย่างยิ่ง

          คุณสมบัติของน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ

1.   อายุ 18 - 30 ปี
2.   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.   มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Intermediate
 
          เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

1.   รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  
2.   สำนาบัตรประชาชน
3.   สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
4.   ใบสมัคร
 
          ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ WEP

1.   กรอกใบสมัคร WEP Application Form+สำเนา passport  
2.   กรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่ามัดจำโครงการ 10,000 บาท
      และชำระค่าสมัคร 5,000 บาท  
3.   ทำข้อสอบข้อเขียนผ่านระบบ Online    
4.   เมือสอบข้อเขียนผ่านแล้ว จะมี Phone Inteview
      จากทางเจ้าหน้าที่จากประเทศแคนาดาโดยตรง  
5.   รอใบแจ้งชำระค่าเรียนจากทางสถาบัน
6.   ชำระค่าเรียน รอเอกสาร LOA ตัวจริงจากทางสถาบันเพื่อขอยื่นวีซ่า
7.   ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการและค่าวีซ่า
8.   ตรวจร่างกายและดำเนินการด้านวีซ่า
9.   สำรองที่พักและตั๋วเครื่องบิน
10. ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง
      (น้องๆที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ)


รายละเอียด การเรียน การทำงาน

         น้องๆสามารถเลือกที่จะร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 12,18,24 เดือน
โดยแบ่งเป็นเรียน 50% และทำงานอีก 50%

โปรแกรม       จำนวนสัปดาห์      ราคาVancouver  ราคาMontreal
                    เรียน   ทำงาน       & Toronto    
WEP 12         24       24              $  5,520              $  5,280
WEP 18         36       36              $  7,560              $  7,560
WEP 24         52       52              $10,140              $10,140

         ทางโครงการมีวิชาเลือกให้น้องๆเลือกมากมาย เพื่อให้น้องได้เพิ่มทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นคอรส์ Communication,
Academic & Test Preparation, Business, Humanities
และอีกมากมาย
         
         ทั้งนี้น้องๆสามารถเลือกเรียนในวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ Certificate
เฉพาะทางจากสถาบันโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก  หรือจะเลือกเรียนต่อเข้าที่วิทยาลัย
ในเครือของทางสถาบัน เพื่อรับเป็น Diploma หรืออนุปริญญาได้อีกด้วย
โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  JSR Education
โทรศัพท์  029736879  0863255291  0863007744
Email: info@jsreducation.com
MSN: jsreducation9@hotmail.com
Skype: jsreducation
http://www.jsreducation.com
C:\fakepath\

+ + +ร่วมกันแสดงความคิดเห็น + + +

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
แสดงความคิดเห็น *
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
กรอกข้อมูลส่วนตัว
ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลที่นี่
โดย *
อีเมล์
สมัครสมาชิก คลิกที่นี่
- ใส่สีพื้นได้
- ได้นามแฝงประจำบอร์ด ไม่ซ้ำใคร
- อัพโหลดไฟล์ได้
สมาชิกกรอกข้อมูลที่นี่ ระบบจะดึงข้อมูลส่วนอื่นๆ มาให้โดยอัตโนมัติ
แนบไฟล์
แทรกรูปภาพได้ไม่เกิน 500 K, ไฟล์อื่นๆ (.zip, .swf) ไม่เกิน 0 K
รูปภาพต้องเป็น *.jpg หรือ *.gif เท่านั้น
ชื่อล็อกอิน *
รหัสผ่าน *