ขายเครื่องหยอดเหรียญราคาถูก
โต้ง

11 ก.ค. 2553
ขายตู้หยอดเหรียญ จำนวน 10 เครื่องครับ ( ซื้อมาจากร้านอมร- บ้านหม้อรุ่นตามรูปที่แนบครับ )ราคาเดิม ซื้อมา 2500 บาท   ผมขายเหมาเครื่องละ 1300 บาท(ซื้อไม่เหมาเครื่องละ1500) เดิมเปิดร้านเกมส์เพลย์ 2 แล้วเลิกกิจการ
C:\fakepath\