เหล็ก สแตนเลส อัลลอย ร็อคไออ้อน
ธนกฤช
14 ต.ค. 2549
ส.ทัดเงินสหเจริญกิจ (เหล็ก สแตนเลส อัลลอย อิตาลี)
ถ.สุวินทวงค์ กม. 41
ประตู หน้าต่าง ระเบียง-บันได โครงหลังคาโพลีคาบอเน็ต และงานสั่งทำทุกชนิด
รับเทิร์นประตูเก่าให้ราคาสูง รับงานซ่อม
ประตูสแตนเลสเริ่มต้น ตร.ม.ละ 4500 บาท (เกรด A ไร้สนิม 100%)
ประตูอัลลอยเริ่มต้น ตร.ม.ละ 4000 บาท
ประตูเหล็กเริ่มต้น ตร.ม.ละ 2500 บาท
ราวบันไดสแตนเลสตามแบบมาตรฐานที่เมตรละ 2500 (เกรด A ไร้สนิม 100%)
ราวบันไดสแตนเลสตามแบบมาตรฐานที่เมตรละ 1900 (เกรด B มีสนิม)
ราวบันไดสแตนเลสขนาดย่อมเยา แต่มีคุณภาพสินค้าเกรด A ไร้สนิม 100% ราคาเริ่มต้น ตร.ม.ละ 2000 บาท
โครงหลังคาเหล็กโพลีคาบอเน็ตแบบใส ราคาเริ่มต้น ตร.ม.ละ 1700 บาท / แบบขุ่น ราคาเริ่มต้น ตร.ม.ละ 1800 บาท
โครงหลังคาสแตนเลสโพลีคาบอเน็ตแบบใส ราคาเริ่มต้น ตร.ม.ละ 2500 บาท / แบบขุ่น ตร.ม.ละ 2600
หน้าต่างเหล็กดัดอิตาลีราคาเริ่มต้น 400 บาท

หมายเหตุ ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลาย

โทร./แฟกซ์. 0-2907-3356
มือถือ 0-8-6977-4550
คุณบอย