รับ ออกแบบ ตกแต่งภายใน อาคาร และบ้านพักอาศัย จ.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
meew

23 ก.พ. 2554
รับออกแบบตกแต่งภายใน ตกแต่ง ต่อเติม interior design
- บ้านพักอาศัย
- โรงแรม ขนาดเล็ก-กลาง
- อาคารสาธารณะ ขนาดเล็ก-กลาง
- ร้านอาหาร
- ฯลฯ
รับงาน ออกแบบจัดสวน Landscape
- ภายในอาคาร
- นอกอาคาร
รับเขียนแบบอาคาร Drafting Drawing แบบทางสถาปัตยกรรม
- รับงานของบริษัท/งานนอก
ติดต่อ คุณ ออมสิน สถาปนิก อิสระ
(สถาปนิกภายใน จ.เชียงใหม่)
โทร 083-866-2583 / 086-402-5437
E-mail s.s.business_inter@hotmail.com

C:\fakepath\