ขายกีต้าร์ Ovation รุ่น Celbreaty
อ๋อง

16 ต.ค. 2549
Ovation รุ่น Celbreaty
ราคาพร้อมกล่อง 25,000บาท
มีที่ตั้งสาย กับแต่งเสียงในตัว
สายกีต้าร์ Fender ครบชุด
เฉพาะบิวอิน
ต่อรองได้ครับ