เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จอย่างย่อ Samsung Receipt Printers Dot,Thermal & Inkjet,
barcode
16 ต.ค. 2549
เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จอย่างย่อ Samsung Receipt Printers Dot,Thermal & Inkjet,เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ใช้ความร้อน ในการพิมพ์ , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ชนิด ใช้หัวเข็ม ในการพิมพ์ , เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ชนิด ใช้น้ำหมึก ในการพิมพ์ , Samsung Label Printer เครื่องพิม์ บาร์โค้ด ใช้ความร้อน , Samsung Receipt Printer Mechanisms Thermal Mechanisms , Samsung Receipt Printer Mechanisms Impact Mechanisms , Option Interface Cards อุปกรณ์เสริม เครื่องพิมพ์ ใบเสร็จอย่างย่อ Epson TM-U220,TM-U950,TM-T88III,TM-T90

บริษัท บาร์โค้ด รีเทลโซลูชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
www.barcoderetail.co.th
55/64 ซ.ลาดพร้าว 88 แขวงวังทองหลางเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร
โทร.0-2539-2650,539-2657,539-2650,539-2838
แฟ็กซ์.0-2539-2997  Mobile:0-9455-8886
www.barcoderetail.co.th *@barcoderetail.co.th