ต้องการหนูแฮมเตอร์
มนตร
20 ต.ค. 2549
ใครที่อยู่ที่หาดใหญ่มีหนูแฮมเตอร์พันธ์วินเทอร์ไวท์สีขาวหรือสีเหลือง(ตัวเมีย)
ต้องการที่จะให้ฟรีหรือขาย ติดต่อได้ที่ 01-5983192
http://www.*/?id=A8164