สร้อยสั่งตัดตามตัวอักษร
ชุติมณฑน์
21 ต.ค. 2549
สร้อยสั่งทำตามตัวอักษรทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ที่คุณมี และตามขนาดที่คุณต้องการ แบบ stainless 3 ตัวอักษรแรก 300 ตัวต่อไปตัวละ 50 บาท รวมค่าสร้อยด้วยคะ แบบทองคิดตามตัวอักษรของราคา stainless แต่เพิ่มอีก 200 บาทคะ แบบเงินแท้ 3 ตัวอักษรแรก 400 ตัวต่อไปตัวละ 100 บาท ไม่รวมค่าสร้อยคะ สร้อยเส้นละ 200 บาทคะ