เรียนฟรี..สิงคโปร์ (เด็กอายุตั้งแต่ 6-18 ปี)
sns
21 มี.ค. 2549
เชิญร่วมสัมมนา  เรียนฟรีในประเทศสิงคโปร์  
ฟรีตลอดงาน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2549
โรงแรม KING PARK AVENUE (ตรงข้าม ซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์)
ห้อง ยุทธพร  เวลา 13.00-16.00 น
หลานของท่านมาทดสอบวัดระดับการเรียนได้ภายในงานฟรี
ติดต่อรับใบสำรองที่ได้ที่
โทร. 02-742-5849-50 . 02-311-1900-1
Hotline: 060-123-124
สำรองที่นั่งด่วน!!!  มีจำนวนจำกัด