ออกแบบ สร้างบ้าน อาคาร ตกแต่ง ต่อเติมฯลฯ
สุชาต
27 ต.ค. 2549
ออกแบบ สร้างบ้านอาคาร ตกแต่ง ต่อเติม ฯลฯ
-งานโครงสร้างเหล็ก
-งานอลูมิเนียม กระจก ผนังเบา
-งานปูกระเบื้อง ทรายล้าง ปาร์เก้
-งานรั้ว เขื่อน สระ
-งานโรงรถ ต่อเติมครัว เคาท์เตอร์
-งานระบบไฟฟ้า ประปา
ติดต่อ สุชาต 01-8357418