มีไวโอลินเก่าแก่น่าสนใจ
วัชรพงษ์
6 พ.ย. 2549
มีไวโอลินเก่าแก่ของเชคโกสโลวาเกีย สภาพสมบูรณ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ปี 1713 จำนวน 5 ตัว สนใจติดต่อ 089-7006889 (วัชรพงษ์)