ขายรถยก
ธนวินท์
14 พ.ย. 2549
ขายรถยก *ota รุ่น 5 เครื่องเบนซิล ติดตั้ง LPG เสายกสูง 3 เมตร เกียร์คลัชสภาพ 80% ราคา 170,000 บาท
                                ธนวินท์ 081-3394979, 085-9777574