21/11/49 - 23/11/49 มีห้องพักว่างที่เชียงใหม่
P.S.S. Tour & Travel
18 พ.ย. 2549
ท่านใดที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่ ในช่วงวันอังคาร ที่ 21 พ.ย. 49 ถึงวันพฤหัสที่ 23 พ.ย. 49
แล้วยังไม่มีที่พัก ทางเรามีห้องพักว่าง 11 ห้อง เป็น Superior Room
คืนละ 900 บาท พักที่โรงแรมลานนาพาเลซ
ท่านใดสนใจ ติดต่อกลับได้ที่เบอร์ 081 9603020 อีเมล์ : pss_poo@hotmail.com