ขายแมนชั่นใกล้คาร์ฟูศรีนครินท์
ศราวุธ ไทยสวัสดิ์ 01-1709112
20 พ.ย. 2549
แมนชั่น 8ชั้น 120 ห้องด้านล่าง 4ห้องเป็นซุปเป็อร์ แอร์+พัดลมมีผู้อาศัย 60% ราคาขาย 35 ล้านบาทโอนให้ ห่างถนนศรีนครินท์ 150 ม ปากซอย ร.ร.ดี ซี พาเลท ปัจจุบันเก็บค่าเช่า 2000-2800 บาท/ด.ในอัตราราคาเก่า ติดต่อ คุณ ศราวุธ 01-1709112