ขายบ้านเดี่ยว
คุณยา
30 มี.ค. 2549
มี 87 ตรว. 1 หลัง และ 76 ตรว. 1 หลัง อยู่หมู่บ้านลานทอง ถนนติวานนท์ ต.บาง

พูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โปรดติดต่อ คุณยา 09-491-2678,09-226-7298