รับสอนภาษาอังกฤษมัธยม-ปริญญาทุกระดับโดยอาจารย์3 เกียรตินิยมจากอังกฤษ สหรัฐ
Master M
30 มี.ค. 2549

House of Honour
บ้ า น เ ฮ้ า ส์    อ๊ อ ฟ    อ า เ น่ อ ร์
เลขที่ 6/25  หมู่บ้านพฤกษชาติ   ซอยสุวรรณพฤกษ์ 6  ถนนรามคำแหง 118
แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-373 4707, 02-373 4708    โทรสาร : 02 373-4708


รับสอนภาษาอังกฤษมาตรฐานสมบูรณ์
ระดับมัธยมศึกษา ถึง ปริญญาทุกระดับ

สำหรับนักเรียน   นักศึกษา   และผู้ที่สนใจความก้าวหน้าในอาชีพที่ดีในอนาคตที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน  หรือการประกอบการธุรกิจให้ทันเหตุการณ์ในโลกของ  Information Technology [IT]

The Special English Course หลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐานสมบูรณ์ Standard British English, Developing Skill, Listening, Reading, Speaking, Writing and Conversation ที่จะสอนให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  ตามแบบฉบับของ British English ขนานแท้ เราไม่ได้สอนให้คุณจำวิธีพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่เราจะสอนให้คุณรู้จักภาษาอังกฤษที่แท้จริง คุณจะรู้จักโครงสร้างของภาษาอังกฤษ รู้จักวิธีการใช้คำอย่างถูกต้อง จนคุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษเป็น  ตามสไตล์การเขียนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ  ไม่ใช่แบบคนไทยเขียน เมื่อคุณเขียนเป็น การอ่าน การพูดก็จะเป็นไปอย่างถูกต้อง

House  of Honour ไม่ได้สอนให้คุณรู้จักหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแต่ใช้ไม่เป็น แต่จะสอนและฝึกให้คุณเขียน อ่าน และพูดอังกฤษได้เป็นอย่างดี  กฎเกณฑ์หรือหลักภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  แต่คุณจะรู้จักมันและใช้งานมันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวเอง จนสามารถสื่อตามที่ต้องการจะสื่อจากใจของคุณให้ฝรั่งเข้าใจได้ทุกเรื่อง  โอกาส อาชีพ ตำแหน่ง การงานที่ดีในอนาคตรอคุณอยู่

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์คนไทย 3  เกียรตินิยมทางด้านภาษาอังกฤษBusiness English, Advanced Business English, Manchester, United Kingdom and Business Advanced Manageme Program, Alexander Hamilton Institute, California, USA. เป็นผู้เรียบเรียงตำรา “การเขียนภาษาอังกฤษชั้นสูง” ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี รับประกันความสามารถพิเศษในการสอน Real English ให้แก่คุณ

ส มั ค ร เรี ย น ไ ด้ ทุ ก วั น ไ ม่ มี วั น ห ยุ ด        โ ป ร ด จ อ ง ต า ร า ง เ รี ย น ล่ ว ง ห น้ า

T  h  e     S  p  e  c  i  a  l     E  n  g  l  i  s  h     C  o  u  r  s  e
Standard British English(ภาคทฤษฎี) และ Developing Skill  (ภาคปฎิบัติ)
เรียนครั้งละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง  เลือกวัน  และเวลาได้ ตั้งแต่เวลา 0800-2200 น.

30  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว        7,500.- 2 คน          6,300.-/คน 3 คนขึ้นไป       5,400.-คน
36  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว        9,000.- 2 คน          7,200.-/คน 3 คนขึ้นไป       6,500.-คน
48  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว      12,500.- 2 คน        10,100.-/คน 3 คนขึ้นไป       8,700.-คน
60  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว      15,000.- 2 คน        12,600.-/คน 3 คนขึ้นไป     10,800.-คน
72  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว      17,300.- 2 คน        14,400.-/คน 3 คนขึ้นไป     12,300.-คน
90  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว      20,700.- 2 คน        17,100.-/คน 3 คนขึ้นไป     14,400.-คน
120  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว      25,200.-     2 คน        21,600.-/คน        3 คนขึ้นไป     18,000.-คน
180  ชั่วโมง  เรียนเดี่ยว      36,000.-     2 คน        30,600.-/คน        3 คนขึ้นไป     25,200.-คน

ท ทางไป   House of  Honour สามารถขึ้นรถสองแถวสาย 1306 ด้านหลังห้างน้อมจิตต์ (ตรงข้ามเดอะมอลล์ บางกะปิ)ไปหมู่บ้านพฤกษชาติ ไปจนสุดสาย 1306 ซึ่งมีคิวรถอยู่ด้านหลัง  House of  Honour
ท ถ้าขับรถเอง  จากถนนสุขาภิบาล 3 ผ่านสามแยกบ้านม้า ห้างCarrefour ห้างTop Supermarket โรงเรียนโสมาภา เลยหมู่บ้านสัมมากรไปประมาณ 1 ป้ายรถเมลล์ สังเกตปั๊มน้ำมันบางจากด้านขวามือ และโรงเรียนศิริเพ็ญ (U-turnสุดท้ายก่อนถึงวงแหวน) ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยหมู่บ้านพฤกษชาติ รามคำแหง 118 (สุขาภิบาล 3) ขับผ่านสำนักงานเขตสะพานสูง ผ่านInternational Park Placeเข้าไปสุดถนนแล้วเลี้ยวขวา ข้ามสะพานเล็ก  ตรงไปประมาณ 400 เมตรถึงแยกที่ 2 แล้วเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 100 เมตรจะเห็นศาลาสวนสุขภาพ ให้เลี้ยวขวาข้างศาลาตรงไป ประมาณ 100 เมตร ก็จะถึงบ้านสอนภาษาอังกฤษหัวมุมซอยสุวรรณพฤกษ์ 6 ซ้ายมือ

ถ้าคุณพูด   อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี   อาชีพที่ดีรอคุณอยู่  
รีบสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
