ขาย น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์เมทริน ทรายทีมีฟอส ทรายอะเบท เครื่องพ่นหมอกควัน ราคาเป็นกันเองค่ะ
ดวงใจ
29 พ.ย. 2549
ขาย น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์เมทริน ทรายทีมีฟอส ทรายอะเบท เครื่องพ่นหมอกควัน น้ำยา หวัดนก เครื่องพ่นยาหวัดนก ใช้สำหรับ อบต. เทศบาล สาธารณสุข หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ฯลฯ
สินค้ามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ
บริการส่งสินค้าทั่วประเทศ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณดวงใจ
เอ็น.ดี. ซัพพลาย
โทร. 0-2879-7679 มือถือ 08-6519-3144, 08-7774-0347