สมุนไพร ฮว่านง็อก ยาดีญวน
คุณจอม
11 ธ.ค. 2549
ฮว่าน-ง็อก สมุนไพรที่กําลังมาแรงเป็นที่นิยม รับประทานง่าย มีสรรพคุณรักษาได้หลายโรค เช่นโรคเบาหวาน มะเร็งตับ ลดนําตาลในเลือด ความดันโลหิตสูง    ปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคกระเพาะอาหารและอื่นๆ    สมุนไพรฮว่านง็อกเป็นพืชในวงศ์ acanthaceae  มีถิ่นกําเนิดประเทศเวียดนาม ฮว่านง็อกเป็นไม้พุ่มแตกกิ่งก้านง่าย เจริญเติบโตได้ดีในที่มีแสงแดดรําไร ปลูกได้ในกระถางและบนดิน    ต้องการทราบรายละเอียดสรรพคุณของสมุนไพรฮว่านง็อก ต้องการต้นเพื่อนําไปปลูกหรือจะสั่งใบ  กรุณาติดต่อ คุณจอม 0846345881หรือ034472764