ขายลีลาวดี ราคาถูก
รัน 081 2596213
15 ธ.ค. 2549
มีลีลาวดีขาวพวงจำหน่ายหลายขนาด
1.หน้า3.5นิ้ว สูง 3 เมตร พุ่มกว้าง ดอกเต็มต้น ต้นละ 6500 บาท
2.หน้า2.5นิ้ว สูง 2.5 เมตร ต้นละ 3000 บาท
3.หน้า 2 นิ้ว สูง 2-2.5 เมตร ต้นละ 1500 บาท
มีลีลาวดีแดงสยามฟอร์มใหญ่สวยมาก แตกกิ่งมากกว่า 100 กิ่ง หน้า 2.5-3 นิ้ว สูง 2-2.5 เมตร ดอกเต็มต้น ต้นละ 10000 บาท มี 2 ต้น