ไปเชียงรายเป็นคณะพักบ้านราคาถูกๆแต่สบายๆเชิญ
tiparat

17 ธ.ค. 2549
ท่านใดที่จะไปเที่ยวเชียงราย ในช่วงวันที่ 18 ธ.ค. 49 ถึงวันที่ 27 ก.พ..50
แล้วยังไม่มีที่พัก ทางเรามีบ้านพักว่าง 1 หลัง จุคนพักได้มากถึง 30 คน
คืนละ 90 บาทต่อคนขาดตัว อยู่ใกล้ทางขึ้นดอยตุง อ.แม่สาย
ท่านใดสนใจ ติดต่อกลับได้ที่อีเมล์ : cow210504@hotmail.com